IN LACK ECH


Lednová výstava fotografií liberecké fotografky Hany Palečkové

Lednová výstava fotografií liberecké fotografky Hany Palečkové

Od 5. do 31. 1. 2015 jsme výstavní prostory Literární kavárny v Týnské ulici v Praze nabídli liberecké fotografce Hance Palečkové.

Už dva roky máme výjimečnou možnost využívat kavárnu přímo v centru Prahy k prezentování především fotografických, ale i dalších výtvarných prací přátel, kamarádů i neznámých lidí. Jsme za to moc rádi - poděkování patří především Honzovi Cibulkovi, který kavárnu spravuje, a pomocným rukám, které se jednou měsíčně podílejí na instalování výstav.

 

Více na www.haniphoto.cz