IN LACK ECH


Dubnová výstava fotografií Miroslava Špinara - Hic et ubique / Tady a všude

1. 4. do 1. 5. 2016 ve výstavních prostorách Literární kavárny v Týnské ulici 6 v Praze 1 - mapa zde

Formát tzv. "přátelských" aukcí se zatím osvědčuje, a tak jsme uspořádali v pořadí už čtvrtou takovou akci. Tentokrát své nejbližší pozval na výstavu svých fotografií a derniéru spojenou s jejich aukcí Miroslav Špinar z Prahy, která se konala 1. května 2016 v 16 hodin v Literární kavárně v Týnské ulici v Praze. Byla to neděle, lásky čas, Petřín už byl rozkvetlý.. 

Prvomájová přátelská aukce fotografií Míry Špinara se vydařila - vynesla 45 tísíc na pomoc výtvarnici paní JB z Hradce Králové, která už mnoho let prochází náročným životním obdobím spojeným s velkým nedostatkem financí.

Kdo z jejích přátel, bývalých studentů nebo neznámých, ale spřízněných duší budete chtít přispět, máte ještě do konce května možnost. Kteroukoli z fotografií lze zakoupit za průměrnou cenu z aukce, čili za 1500 Kč. Stačí napsat na adresu vlasta.vycichlova@gmail.com a domluvíme se na dalším postupu.

Náhledy fotografií jsou zde:

1/ Ab aliio - Něco, co nevzniklo samo od sebe.

2/ Abi in pace - Odejdi v pokoji.

3/ Ad infinitum - Donekonečna.

4/ Ad maiorem Dei gloriam - K větší slávě Boží.

5/ Aeternum vale - Sbohem navěky.

6/ A nihilo niihil - Z ničeho nic nevznikne.

7/ Aqua vitae - Živá voda.

8/ Arcarum boni tenoris animae - Tajemství dobré nálady.

9/ Audi, vide, tace - Poslouchej, dívej se a mlč.

10/ bona fide - V dobré víře.

11/ Cogito ergo sum - Myslím, tedy jsem.

12/ Concordia domi foris pax - Harmonie uvnitř, mír venku.


13/ Conscientia mille testes - Svědomí je jako tisíc svědků.

14/ De nihilo nihil - Z ničeho nic.

15/ Dum spiro, speto - Dokud dýchám, doufám.

16/ Et lux perpetua luceat eis - A světlo věčné ať jim svítí.

17/ Fiat lux - Budiž světlo.

18/ Fidelis et fortis - Věrný a odvážný.

19/ Fides immota manet - Neotřesená víra trvá.

20/ Finis coronat opus - Konec korunuje dílo.

21/ Flectamus genua - Poklekněme.

22/ Furor poeticus - Básnické vytržení.

23/ Gaudete - Radujte se.

24/ Genius loci - Duch místa.

25/ Gloria in excelsis Deo - Sláva Bohu na výsostech.

26/ Gratis - Zdarma.

27/ Habec habui, quae dixi - Co jsem chtěl říci, řekl jsem.

28/ Hic et nunc - Tady a teď.

29/ Hominem te esse, memento - Pamatuj, že jsi člověk.

30/ I tego arcana Dei - Střežím tajemství Boží.

31/ Melioribus annis - Za lepších časů.

32/ Memento mori - Pamatuj na smrt.

33/ Mi casa su casa - Můj dům je tvůj dům.

34/ Mora majorum patrio - Podle obyčeje předků.

35/ Nunc est bibendum - Nyní je třeba pít.

36/ Mmnia mea mecum porto - Všechno, co mám, nosím s sebou.

37/ Omnia vincit amor- Láska vše přemůže.

38/ Pantha rhei - Všechno plyne.

38/ Pax vobis - Pokoj vám.

39/ Plaudite - Tleskejte.

40/ Requiescat in pace - Ať odpočívá v pokoji.

41/ Sic erat in fatis - Tak určil osud.

42/ Signum laudis - Znamení cti.

43/ Sine sole nihil sum - Bez slunce nejsem nic.

44/ Tempus fugit - Čas běží.

45/ Vis major - Vyšší moc.