IN LACK ECH


Co je to Strom života?

Co je to Strom života?

Projekt ARBOR VITAE - Strom života - se snaží zviditelnit a ocenit pozoruhodné lidi v našem okolí, kteří z vlastní iniciativy dělají neobvyklé věci ve prospěch druhých.

Navzdory záplavě negativních zpráv z médií, pod tlakem nereálného obrazu světa, který tak média vytvářejí a kterému většina lidí podléhá a věří, a také pod vlivem setkávání s lidmi, kteří vnášejí do našich životů principy pojmu „hita’nangwa“, začal v září 2014 v Liberci projekt Arbor Vitae, čili Strom života. Vznikl z iniciativy veřejně prospěšného spolku Anaon a svým požehnáním a podporou ho poctila řada  patronů, mimo jiné herec Jaroslav Dušek, dokumentaristé Viliam a Hana Poltikovičovi, Olga Špátová a Kristina Vlachová, publicista Jan Urban, hudebníci Dagmar Voňková či Jan Burian, spisovatelka Petra Procházková a Šimon Pánek, humanitární pracovník a ředitel organizace Člověk v tísni.

„Hita’nangwa“ znamená v jazyce indiánského kmene Hopi být iniciativní a docílit něčeho, aniž by to muselo být nařízeno, připomínáno, či aniž by o to člověk musel být požádán, bez ohledu na to, jestli si někdo vynaloženého úsilí všimne, a také vědět, že daný čin bude mít smysl.

Projekt je pokusem přinášet zprávy o těch, kteří jdou za svými vizemi, přičemž na své Cestě překonávají překážky, jež mohou mít různou podobu a o kterých si většina z nás může myslet, že do života žádnou kvalitu nepřinášejí. Takovou překážkou může být třeba těžká nemoc, nedostatek financí, hendikepované dítě, dočasná ztráta vědomí smyslu života, pocit vlastní bezmoci nebo třeba zdánlivá nereálnost naplnění snů.

V rámci projektu se bude od září do června vždy poslední úterý v měsíci konat setkání s lidmi libereckého regionu, kteří dokázali naplnit své sny a přetransformovat na první pohled neřešitelnou situaci v něco, co přináší radost, užitek a inspiraci A hlavně zprávu o tom, že podstatně méně početná skupina lidí přinášejících svými činy dobré zprávy o světě dokáže vyvážit obrovské množství skeptiků a nihilistů, tvrdících, že jakýkoli dobrý skutek bude po zásluze potrestán, nebo že ve světě mocných a bezohledných nemá smysl o cokoli usilovat.